DOĞALGAZ TESİSATI

Doğalgaz Nedir?

Doğalgazın konutlarda ve sanayide kullanılması son yıllarda çok yaygınlaşmıştır. Özellikle konut ısıtmasında birçok şehirde doğalgaz tercih edilmeye başlanmıştır.

Konut ısıtmasında doğalgaza dönüşüm yapılırken en son yeniliklerin izlenmesi gerekir. Bilinçli hareket edilmesi can ve mal emniyeti açısından son derece önemlidir.

Doğalgaz tesisatında kullanılan araç, gereç, cihazların ve yapı elemanlarının standartlara uygun olması halinde büyük kolaylıklara, konfora ve çevre sağlığına ulaşılır.


Doğal Gazın Özellikleri

1 Fiziksel Özellikleri

Doğalgaz renksiz, kokusuz ve havadan daha hafif bir gazdır. En önemli özelliği ise zehirsiz bir gaz olmasıdır. Doğalgazın solunması halinde zehirleyici ve öldürücü bir etkisi yoktur. Ancak ortamda çok fazla birikmişse teneffüs edecek oksijen azaldığından dolayı boğulma tehlikesi vardır. Bu nedenle şehre dağıtılmadan önce sarımsak kokusunu andırır bir koku ile özel olarak kokulandırılır. Böylece ortamda gazın varlığını hissetmek mümkün olacaktır.


2.Kimyasal Özellikleri
Doğal gaz esas olarak metan (CH4) ve daha az oranda etan (C4H10) ve propan (C3H8) gibi hidrokarbonlardan meydana gelir. İçinde, azot ve az miktarda karbondioksit gazlarının bileşiminden oluşmuştur. İçerisinde kükürt ve organik kükürt bileşikleri yoktur. Böylece bu tür maddelerin yanması ile oluşan kükürtlü gazların atmosferi kirletmesi söz konusu değildir.

Doğal Gazdan Meydana Gelebilecek Tehlikeler ve Alınacak Önlemler

Doğalgazdan doğabilecek en önemli tehlike gaz kaçağıdır. Gaz kaçağı kokudan hemen anlaşılabilir. Gaz kaçağı olması halinde hemen aşağıdaki önlemleri almalıyız.

 1. Bütün alevler hemen söndürülmelidir.
 2. Bütün kapı ve pencereler açılmalı, ortam havalandırılmalıdır.
 3. Gaz sayacından önceki küresel vana veya girişteki ana kapatma vanası hemen kapatılmalıdır.
 4. Gaz kokusu olan odalara, ortamlara açık alevle girilmemelidir.
 5. Hiçbir kibrit veya çakmak çakılmamalıdır.
 6. Elektrik düğmesi, şalteri açıksa kapatılmamalı, kapalıysa açılmamalıdır.
 7. Hiçbir elektrik fişi prizden çekilmemelidir.
 8. Hiçbir elektrik zili kullanılmamalıdır.
 9. Bütün gaz armatürleri kapatılmalıdır.
 10. Sigara içilmemelidir, içiliyorsa hemen söndürülmelidir.
 11. İlgili gaz dağıtım şirketi gaz kaçağı olmayan bir mahalden (örneğin komşudan) 187 no’lu telefon aranarak bildirilmelidir.